Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 13-12-2018 10:36:18
Geldzaken & Recht

Bewindvoerder maakt fout

@panter22 , 

een bewindvoerder vult bijvoorbeeld ook niet uw belastingformulieren in. daar blijf u zelf verantwoordelijk voor

hier lees ik toch iets anders .

de hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.
bovendien moet hij er de administratie over voeren. zo moet geld goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd.
tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (pgb).

https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/bewindvoering/procedures-en-regelgeving-bij-bewindvoering/" target="_blank">https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/bewindvoering/procedures-en-regelgeving-bij-bewindvoering/  


taken bewindvoerder

werkzaamheden

dit betekent dat u:controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
gewone dagelijkse uitgaven betaalt
zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen


bron : rechtspraak.nl