Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 19-12-2018 13:42:15
Computers & Telefonie

Verwijdering van de samsung ml1660 laser printer lukt niet

Staat de ml 1660 nog steeds als standaard printer ingesteld?
ga in windows naar apparaten en printers en maak de nieuwe printer dan de standaard printer.