Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Eigenbijdrag zorgverzekering toch (en achterbaks) verhoogd

Heeft u ergens een klok horen luiden en weet niet waar de klepel hangt?
kunu u aangeven waar u deze veronderstelling vandaan haalt? 'fake nieuws'.