Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 05-01-2019 17:49:24
Auto & Vervoer

Onbetrouwbare? brief over studentenreisproduct

Aan de brief is niets onbetrouwbaar, maar wel vreemd dat hij niet op naam is gesteld.
de verzender van de brief lijkt mij meer 'niet betrouwbaar' en maar goed dat u enige achterdocht heeft.
simpelweg negeren en in het grote blauwe archief bewaren.
ruchtbaarheid geven doet u het best, zoals reeds gemeld, via facebook en dergelijke.