Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 05-01-2019 17:50:43
Auto & Vervoer

Onbetrouwbare? brief over studentenreisproduct

het nummer op de brief wordt niet opgenomen maar ik krijg een antwoordapparaat.
vraag of ze je terugbellen.

al eens bij medestudenten geïnformeerd en/of bij duo?