Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 06-01-2019 10:55:20
Geldzaken & Recht

Ons woonadres is geblokkeerd omdat de vorige bewoner schulden heeft gemaakt ???

@molenheide,

er zijn veel postcode gebieden waar niet op de pof wordt geleverd en dat vanwege het hoge aantal slechte betalers die er (mogelijk) wonen of gewoond hebben.
als een adres eenmaal op die lijst staat dan zal daar weing aan te veranderen zijn en het maakt daarbij niet uit wie er op dat adres woont.
een leverancier heeft geen leveringsplicht en bepaald zelf of er wel dan niet geleverd wordt en /of onder welke voorwaarden dit gedaan wordt.
zoals al eerder aangegeven zal vooruitbetalen bij het bestellen de enige mogelijkheid zijn.