Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 06-01-2019 16:31:33
Geldzaken & Recht

Mag ik als verhuurder een bezichtiging inplannen zonder toestemming vd huurder

Een iets andere reactie: als de huurder u niet toestaat om tijdens zijn afwezigheid de woning te doen bezichtigen en u heeft daardoor geen nieuwe huurder op 1 februari a.s. heeft u volgens mij alle recht om de dan te leiden huurschade op de huurder te verhalen. doe eventueel navraag bij een advocaat (ga na of eerste consult gratis is) of uw rechtsbijstandsverzekering als u die heeft.