Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka

Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen??

U kunt beter (als u uw nabestaanden met mogelijk kinderen) niet met uitvaartkosten wilt opzadelen, vroeg of laat komen die toch voor die kosten te staan, zou ik een kapitaal verzekering nemen bij/voor een budget uitvaard bedrijf, een crematie kan dan vaak al voor € 2.000, een begrafenis wordt wegens grafrechten duurder, iets tegen de € 3.000 aan. willen de nabestaanden meer luxe, dan zullen zij dit moeten bijpassen, simpel. die premie kost u afhankelijk van uw leeftijd meestal nog geen € 10 per maand. google eens.

als u vanwege de soos wordt begraven/gecremeerd, komen die toch uiteindelijk naar de erven/familie, dus ..........