Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen??

Ervan uitgaande dat u een uitvaartverzekering heeft dient u volgens de overeenkomst ook de premie te betalen.
niemand kan u dwingen om een uitvaartverzekering ag te sluiten als u dir nirt heeft. maar op badis van hetgeen u aangeeft over uw bewindvoerder heeft u wel een verzekering