Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

uwjurist - 07-01-2019 10:36:57
Geldzaken & Recht

Mag ik als verhuurder een bezichtiging inplannen zonder toestemming vd huurder

De huurder is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. hij kan dit ook doen door iemand namens hem bij de bezichtiging aanwezig te laten zijn.
 
artikel 7:223 bw gelegen geven tot bezichtiging.
de huurder van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan is, indien de verhuurder tot verhuur na afloop van lopende huur of tot verkoop wenst over te gaan, verplicht te dulden dat aan de zaak de gebruikelijke kennisgevingen van het te huur of te koop zijn worden aangebracht, en aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging.met vriendelijke groet,


mr. monique doomernik