Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 09-01-2019 12:18:35
Geldzaken & Recht

Werkgever houdt zich niet aan de regels in het cao

Als de auto voor u door rood rijdt, mag u dan te hard rijden? dat uw werkgever zich niet aan de afspraken houdt wil niet zeggen dat u dat ook niet hoeft te doen. u kunt immers een klacht indienen, maar dat kan uw werkgever dan naar u ook doen. het zijn immers 2 verschillende zaken.
we kunt u natuurlijk overleggen met uw werkgever of er iets mogelijk is.