Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

II
IICollapse - 09-01-2019 12:38:15
Geldzaken & Recht

Werkgever houdt zich niet aan de regels in het cao

@tijger 1


ja helaas wel..
het gaat om een jaar contract, had dit zelf ook al uitgezocht en staat in het contract dat ze een verdubellingsregeling hanteren.