Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 10-01-2019 13:01:46
Geldzaken & Recht

Reiskosten

Als je werkgever een regeling heeft vastgesteld waarin staat dat bij de berekening van de route uitgegaan wordt van de nieuwste versie van routenet en tussentijdse wijzigingen niet mogelijk zijn, dan zul je het er volgens mij mee moeten doen.
is dat niet het geval, dan zou je het verkeersbesluit van de gemeente kunnen opzoeken.
borden worden meestal niet zonder verkeersbesluit neergezet. 
kijk hiervoor op de website van je gemeente of in de staatscourant:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant" target="_blank">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
je zou ook een de route van de anwb kunnen printen en er bij voegen.