Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 10-01-2019 19:44:22
Auto & Vervoer

Cbr gezondheidsverklaring

Scherp gezien door @panther22. het is inderdaad een besluit waartegen bezwaar mogelijk is. de reactie die u kreeg past in de al veelheid van negatieve berichtgeving over het cbr.
klachtwardig m.i.