Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 11-01-2019 18:35:28
Auto & Vervoer

Een afspraak gemaakt via marktplaats, voor afspraak verkocht

De foto is overduidelijk: de verkoper heeft niets toegezegd. verkoper heeft alleen afspraak bevestigd.
ook jij hebt niet gezegd dat je hem sowieso zou kopen.