Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 12-01-2019 10:18:03
Geldzaken & Recht

Bericht via computer van een incassobureau

Per direct de mail doorzenden naar: valse-email@fraudehelpdesk.nl en m.i. verder niet reagageren.
blokkeer het adres waar de e-mail vandaan kwam (na verzenden naar de fraudehelpdesk) door wegzetten als spam.

zo er meer bedreiging zou komen, zie ook de al uitgebreide reactie van @marita5 hiervoor, zo er echt een deurwaardersexploit zou komen, negeer dat dan niet en ga naar de zitting. maar dat zal wel niet het geval zijn omdat hier m.i. duidelijk sprake is van phishing/poging tot oplichting
de z.g schuldeiser zal geen enkel bewijs van uw deelname kunnen overleggen en de 'kast zal dan met hem worden aangeveegd'.


ik heb zojuist de website bekeken en het ziet er zodanig opgeleukt uit met o.a. zeer goede referenties, zeer grote snelheid van handelen en vooral succes op beminnelijk benaderen dat ik er niet mee in zee zou gaan. 

zie ook de reactie van @neodutchio

ga na of de e-mail echt van hen afkomstig is.