Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 12-01-2019 22:02:04
Huishouden & Energie

Volledig van gas af is nog veel te vroeg

Mijn mening: voorlopig in de afwachtstand wat gas betreft. inderdaad veel te vroeg nog.