Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
maarten heest - 12-01-2019 22:14:49
Huishouden & Energie

Volledig van gas af is nog veel te vroeg

Soms moet je voor je idealen gaan en gewoon doen in plaats van alles berekenen en denken in termen als winst en verlies.