Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 16-01-2019 16:42:11
Elektronica & TV

Foto`s rechtzetten op samsung tv

Het lijkt dat de rotatie nog opgeslagen of bevestigd moet worden.