Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

bikker - 16-01-2019 16:46:58
Elektronica & TV

Foto`s rechtzetten op samsung tv

Hoi sjoppie, dat dacht ik ook maar ik zie daar geen mogelijkheid toe, ik kan niet verder klikken met de toolsknop...