Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

bikker - 16-01-2019 18:48:13
Elektronica & TV

Foto`s rechtzetten op samsung tv

Ik ga het proberen via een fotobewerkingsprogramma lijkt me een goed idee.