Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pino123 - 18-01-2019 13:41:53
Geldzaken & Recht

Borg q-box qurrent

Niet netjes, maar u krijgt uw geld terug.... bij niet nakomen van deze belofte zal u een klacht in moeten dienen.