Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ka
karcsi-bacsi - 18-01-2019 16:58:58
Geldzaken & Recht

Borg q-box qurrent

Zo te zien is het wel een coulance als ze je terugbetalen. je verzuimt te melden hoe lang je die box al had. als het langer is dan de wettelijke afkoelingsperiode, dan hoeven ze het helemaal niet terug te nemen. ik hoop echter dat alles inorde komt, maar mogelijk heb je geen recht op terugnemen.
sterkte ermee