Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 26-01-2019 09:38:26
Elektronica & TV

Ziggo

Wat maakt het uit of er anderen zijn met dit soort klachten? wordt uw klacht dan ineens opgelost?

belangrijk om te weten is waarom er een slecht tv ontvangst is. heeft u de tv draadloos? zo niet, welke bekabeling is er? is het een probleem van ziggo, of zit er iets binnen uw huis niet goed?
het is zo makkelijk om ergens de schuld neer te leggen, maar nergens valt te lezen wat er aan de hand is. dan kan je dus ook niet met een vinger gaan wijzen.