Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 26-01-2019 12:50:44
Elektronica & TV

Ziggo

Ik zou eens beginnen bij de buren te vragen of die de klachten ook hebben of herkennen.