Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
janf43 - 26-01-2019 13:12:48
Elektronica & TV

Ziggo

Heeft u uw probleem als eens op het ziggo forum gemeld? onder welke naam bent u daar actief?