Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 09-03-2019 11:56:56
Huishouden & Energie

Hoe zie het verschil?

Och waarom, een pods is een pods als die zijn werk maar doet. en of er nu werkelijk verschil in de pods zit voor wat de witte of bonte was betreft, ik vraag het mij af. meestal is de temperatuur van invloed.