Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 12-03-2019 12:31:30
Huishouden & Energie

Telefonische terreur

Zou me er maar niet te druk over maken.
"nee, niet geïnteresseerd" en het gesprek beëindigen. klaar.