Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 22-03-2019 11:03:36
Geldzaken & Recht

T-mobile

T-mobile is op brieven overgegaan, omdat er op de mailtjes niet wordt gereageerd. logisch toch?