Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 14-04-2019 23:16:59
Geldzaken & Recht

Ing inboedelverzekering wil maar klein gedeelte uitbetalen, ik heb recht om meer

U kunt altijd uw rechtsbijstandsverzekering opzeggen als het tzt uitkomt en dan een onafhankelije versie nemen. let dan wel vooraf op eventuele wachttijden.
voor het overige ben ik het eens met de andere reageerders.