Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 15-04-2019 13:51:39
Geldzaken & Recht

Ing inboedelverzekering wil maar klein gedeelte uitbetalen, ik heb recht om meer

Lees de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering nog eens door of er een clausule in staat dat u zelf een jurist in de arm mag nemen tegen een verzekerde vergoeding. 
als dat niet kan zult u de jurist moeten voorschieten in de hoop de zaak te winnen en dan schade verhalen op ing.