Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
newmikey - 15-04-2019 19:42:40
Geldzaken & Recht

Rouwadvertentie 100% duurder

Vragen aan kassa moet u ook aan kassa stellen. dit is slechts het forum waar iedereen z'n mening mag geven. een krant is gewoon een commercieel product en de maker er van is geheel vrij z'n eigen prijs te bepalen.