Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 15-04-2019 20:36:01
Geldzaken & Recht

Rouwadvertentie 100% duurder

Ja, dat mag.
je had natuurlijk beter eerst prijsopgave kunnen vragen.