Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 18-04-2019 13:01:11
Geldzaken & Recht

Boete hondenbelasting

Bezwaar indienen bij uw gemeente en aangeven, met het bewijs daarvan (bankafschrift) dat u betaald heeft. let daarbij op het gegeven dat indien de gemeente voet bij stuk zou houden er dan sprake is van onverschuldige betaling en is de gemeente dan in gebreke.
zie o.a. http://www.wetrecht.nl/onverschuldigde-betaling/" target="_blank">http://www.wetrecht.nl/onverschuldigde-betaling/