Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 21-04-2019 19:31:55
Huishouden & Energie

Wat is bij zonnepanelen het verlies?

Ja. lijkt mij wel maar hoe meet u dat?