Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge

Wat is bij zonnepanelen het verlies?

Hallo awm,

ik heb enkele vragen voor je?

bedoel je per zonnepaneel? 

bedoel je per 24 uur?