Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 23-04-2019 15:35:31
Elektronica & TV

Werking appataat

Kijk in de gebruiksaanwijzing. tegen wat voor ondieren zou het moeten werken en hoe?