Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge

Fraude gepleegd met mijn id en rekeningnummer

Hallo miranda, 

had je de aangifte gedaan bij de politie? 

misschien kun je kpn met dit aangiftebewijs overtuigen?