Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 13-05-2019 13:47:39
Geldzaken & Recht

Huren en bijstand

U staat niet schaakmat want u woont thuis, zegt u. zorg eerst dat u uw zaakjes, uitkering etc. op orde heeft en ga dan een woning zoeken.
overleg dit ook met de uitkeringsinstanteie, ws heeftu geen recht op uitkering zolang u thuis woont, maar ze kunnen u ws wel een 0 euro uitkering of zoiets aanbieden dat aangepast wordt zodra u uit huis gaat wonen.