Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 13-05-2019 13:50:48
Geldzaken & Recht

Huren en bijstand

Oh ja, en wat je wel of niet kunt kopen van een uitkering, of wat je wel of niet kunt krijgen van ouuders en vrienden. dat mag je lekker zelf weten van mij, daar gaat de vraag niet over. al die belerende reacties, ga lekker op jezelf wonen zodra je dit kan!