Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 24-05-2019 01:15:43
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Als de zitting komt, moet u er als nieuwe partner, natuurlijk ook bij zijn en de rechtbank ervan kunnen overtuigen dat ook u de algehele zorg met liefde op u neemt. zeker gezien de leeftijd van de kinderen. het is werkelijk triest te lezen dat kinderen de dupe zijn van... waar beide ouders het beste met hun kids zouden moeten voor hebben. maar nog belangrijker: want heb ik niet gelezen: hoe slecht de moeder is afgeschilderd: wat willen de kinderen zelf. ook al zijn ze nog geen 12: heel misschien zien zij het niet als een probleem, wat kan, hoor. zij zien dingen heel anders dan "wolwassenen" in dit geval tussen aanhalingstekens: want ik lees nergens volwassen commentaar in uw vraag en antwoorden, net zoals de ex: alleen verwijten wederzijds.