Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 24-05-2019 01:42:44
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Kunt u niet beter, of liever uw vriend, bij de advocaat te rade gaan? ik zou me er echter als nieuwe vriendin niet al te veel mee bemoeien. het zijn niet uw kinderen, u heeft geen zeggenschap, en onpartijdig/neutraal kunt u niet zijn, wat de hele gang van zaken kan bemoeilijken, evenals uw mening over toeslagen e.d. 
het is een kwestie tussen de nieuwe vriend en zijn ex om er goed uit te komen.