Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

1paul - 25-05-2019 08:45:50
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Bouw een dossier op, leg alles schriftelijk vast en meld dit ook aan de rv kinderbescherming...

schrijf ze in op pa zijn adres, vraag als moeder de kids willen zien om toezicht tijdens deze bezoekjes ivm geestelijke mishandeling...