Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

koekeloer - 25-05-2019 09:29:55
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Waarom is uw vriend in gevecht met de kinderen? het lijkt me dat hij met zijn ex in gevecht moet gaan.