Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 10-07-2019 15:07:23
Auto & Vervoer

Verhoging aankoop prijs

Mijn vraag is had de verkopende partij in deze mail moeten melden dat je de overenkomst had kunnen ontbinden? zoals vermeld in de overeenkomst.
nee. hij mag er van uitgaan dat je die overeenkomst gelezen hebt of naleest.
of had deze tenminste op de voorwaarden van de overenkomst moeten wijzen.
nee; zie eerder antwoord.

maar 'zomaar' een prijsverhoging? je hebt toch een koopcontract. daar kun je de dealer aan houden.