Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

wimmi20 - 12-07-2019 14:15:21
Auto & Vervoer

Verhoging aankoop prijs

Dit kan alleen als er in het koopcontract staat : prijswijzigingen voorbehouden.