Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 14-07-2019 13:15:10
Auto & Vervoer

Verhoging aankoop prijs

Mmh, als hij om uw reactie vraagt dan lijkt me dat hij zich realiseert dat u misschien van de koop zou willen afzien. als u de auto niet wilt omdat de prijs te hoog wordt dan geeft u dat toch als reactie?
als u een obereenkomst heeft moet het bedeijf leveren volgens de overeenkomst. als de prijs onveranderlijk is vastgelegd hoeftu niet de meerprijs te betalen.