Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 15-07-2019 15:44:35
Geldzaken & Recht

Contract dakkapel ontbinden?

Als de dooru genoemde zaken in de overeenkomst zijn vastgelegd kunt u er onder uit. ook als deze niet zijn vastgelegd maar we l op andere manier kunnen worden aangetoond, geluidsopname bijv, kunt u van de overeenkomst af.