Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 24-07-2019 09:28:39
Vakantie & Reizen

Tui annuleerd stoelreservering

Als u de reservering en betaling 'zwart-wit' heeft is er in beginsel sprake van het ingebreke blijven in het naleven van een overeenkomst en is de evcentueel te leiden schade voor rekening van tui. (bw art 6:74) u heeft dan hoe dan ook recht op het terugontvangen van de extra betaling.
het lijkt mij wel zinvol om een nadere schriftelijke klacht bij tui in te dienen en als men daar niet naar uw tevredenheid op reageert de geschillencommissie reizen benaderen.  https://www.degeschillencommissie.nl/contact/" target="_blank">https://www.degeschillencommissie.nl/contact/   dat zal echter allemaal te laat zijn voor het vertrek en dan rest hoe dan ook toch duidelijk bezwaar maken bij de vertrek/info balie van tui op het vliegveld en als dat niets oplevert proberen te ruilen met een andere passagier.