Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

lo
lovewinnie - 10-08-2019 22:31:07
Geldzaken & Recht

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Kan me niet voorstellen dat vader u zou moeten helpen met de kosten. volgens de wet heeft u 0.0 rechten.
 tot je 21moet hij bijdragen. daarna mag het maar moet niks.